یک دقیقه‌ای

بس که کار ما زیاد و وقت ما کم است
هرچه هست و نیست
ظرف یک دقیقه روبراه می‌شود:

کسب و کار، یک دقیقه‌ای
خواندن کتاب و خوردن ناهار
خواب و خلوت شبانه، یک دقیقه‌ای است.

از طلوع تا غروب
هرچه هست و نیست
در اداره و میان کوچه و حیاط خانه، یک دقیقه‌ای است

شعر و داستان و سینما که جای خود
عشق هم در این زمانه یک دقیقه‌ای است.

/ 0 نظر / 818 بازدید