# شعر_نیمایی

شقیقه

  شباهنگام مرا بوی‌ شقایقها پریشانْ‌خواب خواهد کرد. .. تمام شب کسی با داس‌هایش داستانی تازه‌ می‌بافد مرا دستان خونینی است که از پایان این افسانه دارد باز ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 6 بازدید