بهاری دگرگونه

خدایا!

مرا با بهاری دگرگونه آغاز گردان.

/ 7 نظر / 111 بازدید
مسعود

این بهار هم به رسم شیدایی بر قرار باشد برایتان... [گل]

پلنگ زخمی

سلام آتی سال فریالی هاتان فربال ( ددان غربال ) فرزانش فرزانفرانه هاتان بسیار http://postimage.org/image/v0dest001/

رفسنگ

خدایا دلم را زنده به عشق گردان... مبارکتان باد این بهار استاد

حمید

سلام عیدتان مبارک پای هفت سین چشم به راهتونم/[لبخند][گل]