پست های ارسال شده در بهمن سال 1396

سایه‌ها

                   برای: مجتبی عبدالله نژاد شکّرنویسانِ جهان را نام تو، تأکیدِ حلاوت بود باران، خودش می‌خواست از روی لب‌های بلیغت مشق بنویسد. با سروهای کاشمر، وصف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 702 بازدید