پست های ارسال شده در مهر سال 1392

خسته‌تر

خسته‌ام شبیه آن مسافری که             از هزار فرسخ سیاه آمده‌ست و                     بازوان هیچ کس برای در بغل گرفتنش                                                        گشوده ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 107 بازدید