پست های ارسال شده در مهر سال 1391

بیاد آوردنت

  تو امنیّتی بهاری برای درختان درختی برای پرنده نگاهی برای رسیدن به رؤیا کلامی برای به خاطر سپردن و آرامش ریشه‌داری درین عصر غمگین.  
/ 11 نظر / 160 بازدید