پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

چشم‌بندی

  چشم می‌بندم: بوسه‌هایت را تصور می‌کنم بر لب دست‌هایت را تداعی می‌کنم بر تن چشم‌بندی می‌کند رؤیا. .. روبروی من باغ در باغ است روبروی من دست‌هایت دست‌هایم ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 139 بازدید