پست های ارسال شده در فروردین سال 1390

قحطی

  جغرافیای روح من             صحرای آفریقاست ٱن‌قدر وسعت دارد اندوهم             که اقیانوس هم انگاری آرامم نخواهد کرد من دارم از قحطی چشمان تو ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 86 بازدید

آهسته خوانی

  تا کی در شعرهای من به‌دنبال خودت هستی؟ یک‌بار هم در شعرهای من                         به دنبال خود من باش. لطفاً مرا آهسته خوانی کن!  
/ 8 نظر / 53 بازدید