پست های ارسال شده در آبان سال 1389

هی میخ

  پلک‌هایم: سطر آغاز یک دفتر چرک باز کردن ندارد.   خواب‌هایم: سقوط است این دهان درّه                 پرواز کردن ندارد.   همچنان بین بیداری و خواب قصّه می‌بافم ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 51 بازدید

الفاظ

  سکوت بین دو چشم سکوت بین دو لب.   حریف این‌همه باران نبوده‌ام هرگز حریف این‌همه بوسه حریف این‌همه لفظ.   نه چتر فایده دارد نه سطرهای اضافی.   جز ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 77 بازدید

نشانه

  هرگز ندانستم: عشق است یا اعتمادی محض؟ می‌دانم اما             - مثل چاقویی تا دسته در قلبم فرو رفته.  
/ 15 نظر / 85 بازدید

بین راهی

  باور کنید: پشت همین میز نزدیک صندلی اتاقم مثل دو سطر می‌گذرد ریلی که سال‌هاست                         قطاری ندیده است.  
/ 4 نظر / 63 بازدید