پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

غبار روبی

  هرکه می‌رود سراغ آینه گرد و خاک می‌کند.   دستمال آبی‌آش به‌دست می‌رسد نسیم حرف‌های پُر غبار را پاک می‌کند.   گر نسیم نیستی گرد و خاک هم نباش.  
/ 12 نظر / 61 بازدید