پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

چند شعر کوتاه: شب‌بوها

  نگهبان رؤیاست پلکم. ¾   چه آرامند شب‌بوها چه نا آرام روح من. ¾   چیزی درین رهاشدگی جز سکوت نیست چیزی درین هیاهو چیزی بجز حضور. ¾   آغوش تو بازست و                         سحر ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 64 بازدید