پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

چند شعر کوتاه: در پلک‌ها باران

  فرزند آبهاست لب‌های موجزت اردیبهشت را در پلک‌های برفی من سبز می‌کند. w   پلک می‌بندی: ناگهان باران ناگهان تنها. w   گیج نگاهی حیرت‌انگیزم هم پلک خواهش می‌زند با من هم می‌گریزد ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 65 بازدید

چند شعر کوتاه: خواب ماهی

  زود در می‌گیرد شعله در کاغذ و                         ناگاه فرو می‌میرد دیر می‌سوزد و داغ آتش کنده باغ. w   ابرها نازند: گونه‌هایت بوی باران می‌دهد امروز. w   از هزاران سوژه ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 128 بازدید