پست های ارسال شده در مهر سال 1388

روایت

  گویند: تاریخ غیر از نام‌های سخت چیزی نیست و خاطرات تلخ؛ اما تاریخ ما را عشق هر روز شیرین‌تر روایت می‌کند                                      ـ با تو.
/ 10 نظر / 56 بازدید