پست های ارسال شده در تیر سال 1388

واژه‌ها مسافرند: چند شعر کوتاه

  قصّه پایانی نخواهد داشت و سفیدی‌های متنم را                         کلاغی کور می‌خوانَد... ®   خسته می‌بارد آسمان             بر آرزوهایم. ®   مثل آب در رگ درخت در دلم دویده‌ای عشق زیر ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 38 بازدید