پست های ارسال شده در اسفند سال 1387

بهاری دیگر

  اول. چند روزی است                گره می‌زنی                                از پنجرۀ ابر                                           زمین را به بهار ـ سبزها سبزترند.   چند روزی است               ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 116 بازدید

رحل

  رهروان با عشق می‌آیند تا در آغوش بهارت بار بگشایند از نسیم آهسته‌تر می‌بوسمت ای ماه!  
/ 8 نظر / 104 بازدید