پست های ارسال شده در بهمن سال 1387

رؤیای ناتمام : چند شعر کوتاه

  ماهی حوض هنوز عاشق گربه شوخی است                         که چنگال قشنگش تیز است. ®   چشمهای زاغی‌ات قار قار می‌کند. ®   دعوای گربه‌ها پرواز لنگه کفش رؤیای نا تمام. ®   در شهرِ ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 59 بازدید