پست های ارسال شده در آدر سال 1387

شقیقه

  شباهنگام مرا بوی‌ شقایقها پریشانْ‌خواب خواهد کرد. .. تمام شب کسی با داس‌هایش داستانی تازه‌ می‌بافد مرا دستان خونینی است که از پایان این افسانه دارد باز ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 77 بازدید