پست های ارسال شده در تیر سال 1387

چند شعر کوتاه

  قناری در قفس      دارد به تصویر خودش در قاب نقاشی                                        می‫اندیشد.   ® روبرویم: دو فنجان قهوه سرنوشت مرا                  پیش بینی تلخی ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 201 بازدید