پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1387

سیاه و سفید

  درعصر گرگها معصومیت جواب نمی‫داد ما هم شدیم داخل آدم بزرگها .. مشق لبهای ترا می‫نویسم: خرما. واژه‫ها بر لب خودکار بهم می‫چسبند.  
/ 11 نظر / 16 بازدید