پست های ارسال شده در آدر سال 1386

محو

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   قطار، همچنان مسیر را مسافران ناگزیر را ... چه ایستگاه پر مسافری! چه ازدحام محشری! مسافران دستپاچه ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 105 بازدید