پست های ارسال شده در فروردین سال 1383

بهاری

  خدا  را !<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> درين  شامگاه  بهاري رها كن به‌ خود                    جمله فانوسها  را.  
/ 10 نظر / 91 بازدید