پست های ارسال شده در اسفند سال 1382

طلايه

  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   1                                                          سبز است و رها  گيسوي شلال بيد                                     بر شانه آب.   2  در دره پُر شكوفه بيتاب ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 53 بازدید

هايکو

  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   در دور دست                 نيمه شبان                                   بسته شد دري.  
/ 7 نظر / 62 بازدید

فعلاٍْ

  گوش تا گوش<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> صندليهاي آرام يك سخنراني دست اول در مضرّات فرياد.  
/ 25 نظر / 51 بازدید