پست های ارسال شده در دی سال 1382

خضراء الدمن

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> خسته از         گردش نيمروزی                       ـ در چمنها رها بود ـ                                           دست بردم  ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 53 بازدید