سایه‌ها

                   برای: مجتبی عبدالله نژاد شکّرنویسانِ جهان را نام تو، تأکیدِ حلاوت بود باران، خودش می‌خواست از روی لب‌های بلیغت مشق بنویسد. با سروهای کاشمر، وصف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 933 بازدید
مهر 98
1 پست
بهمن 96
2 پست
مهر 96
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
5 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
8 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
6 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
9 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
7 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
8 پست
تیر 90
9 پست
خرداد 90
10 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
8 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
6 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
6 پست
خرداد 85
6 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
9 پست
مرداد 84
5 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
5 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
5 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
6 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
5 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
7 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
6 پست
آذر 82
6 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
9 پست
شهریور 82
5 پست
مرداد 82
9 پست
تیر 82
9 پست
خرداد 82
8 پست
اسفند 81
12 پست
بهمن 81
10 پست
دی 81
12 پست
یک فنجان دلتنگی
گاهی باید نشست کنار پنجره، یک فنجان دلتنگی نوشید ...
دفتر شعر افرا جاوید
شعر و داستانامو میزارم،خوشحال میشن با نظراتتون کاملم کنین..