۱۳۸٢/٧/٢٩

 

سلام. كاغذ بی خط فيلمی است از ناصر تقوايی كه پس از چند سال از زير دست ايشان در آمد. دوست گرامی حميد نيك نفس غزلی دارد كه اين مصراعش عجالتاً در ذهنم مانده است:

كاغذ بی خطم. مرا بنويس


به قلم : سید علی میرافضلی ; کتابت در ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٧/٢٩
    لینک مطلب   نظر شما ()