۱۳۸٢/٥/٤

ا 

خودكارهاي خفته روي ميز

و واژه‌هاي خفته در خودكار.

 

اي آسماني‌تر!

در كوچه‌هاي تنگ بعد از ظهر

و خانه‌هاي تلخ لب بسته

شعري اگر داري

پشت دري بگذار و

                          پنهان شو. 

 

اي آسماني‌تر!

گنجشكهاي خيس

با دستهاي كودكان شهر

پيوند غمگينانه‌اي دارند

شعري گر داري

                     توي قفس بگذار

زير درخت آسمان

                         پروازهاي مرده بسيارند.

 

شب آمد و

خورشيد را از شاخه‌هايش چيد

و شاعران با دستهاي تنگ

از كوچه‌هاي تنگ برگشتند

و پشت درها      دفتر شعري

در باد

        شيون كرد.

 

 

 

 


به قلم : سید علی میرافضلی ; کتابت در ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٥/٤
    لینک مطلب   نظر شما ()