۱۳۸٢/٤/٢٢

 

1. رباعي

هنگام سحر بر لب آيينه رود

تصوير من انعكاس تنهايي بود

ناگاه درون آب سنگي افتاد

آيينه پشفت و صورتم پرپر شد..

(پشُفت: فعلی است که مردم رفسنجان برای حالت پاشيدن آب در اثر برخورد سنگ يا هرچيز ديگری در آن به‌کار می‌برند.)

 

 

2.طرحي از هادي حيدری


به قلم : سید علی میرافضلی ; کتابت در ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٤/٢٢
    لینک مطلب   نظر شما ()