۱۳۸٢/٤/٢٠

۱.اين قضيه ايميلهای تقلبی دارد بيخ پيدا می‌کند. ديروز به اسم خودم برای من ايميل آمده بود. خدا می‌داند که به اسم من به کجاها که ايميل آلوده نمی‌فرستند! دوستان لطفا تا اطلاع ثانوی ايميلهايی که به اسم من می‌آيد جدی نگيرند.

۲. سيامک عزيز نشانی‌اش را عوض کرده است. دريابيدش!

۳. اينجا قرار بود عکسی و طرحی باشد. همه آرام گرفتند و شب از نيمه گذشت / آنچه در خواب نشد چشم من و پروين است. شعر از سعدی است و منظور از پروين ستاره پروين است! بنابراين بی خيال طرح و عکس. شما هر طرحی دوست داريد در اين قاب تصور کنيد.

..................................................................................... 

.                                          

.

.

.

.....................................................................................


به قلم : سید علی میرافضلی ; کتابت در ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٤/٢٠
    لینک مطلب   نظر شما ()