۱۳۸٢/۱/۱٢و هر بهار
پيوند خستگان زمين
با ساقه‌های نورس گندم
و شکوه‌های کهنهء باران
با خاک مادرانهء‌ غربت.

آه ای زمين گرفتهء ناکام!
ما هنوز
از گندم گناه تو نان می‌خوريم.

به قلم : سید علی میرافضلی ; کتابت در ساعت ٦:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱/۱٢
    لینک مطلب   نظر شما ()