۱۳۸٧/٤/۱۳

 

قناری در قفس

     دارد

به تصویر خودش در قاب نقاشی

                                       میاندیشد.

 

®

روبرویم: دو فنجان قهوه

سرنوشت مرا

                 پیش بینی تلخی است؛

آه ای چشمهایت!

 

®

تو رفتی بخوابی

و من ماندم و خوابهایی معطل؛

دلی دست دوم

غمی دست اوّل.

 

®

خورشید را

به پنجرهام نصب کردهام

چیزی بجز غروب

اجرا نمیشود.

 

 

 

کلمات کلیدی :شعر کوتاه

به قلم : سید علی میرافضلی ; کتابت در ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱۳
    لینک مطلب   نظر شما ()