۱۳۸٦/۱۱/٢٦

تمام صابونها را کلاغها بُردند / لباس چرک مرا  سیل هم کفایت نیست.

کجاست دریایی / که روح زرد مرا از خودم نجات دهد؟ 

به قارقار شما غبطه میخورم چندی است. 

کلمات کلیدی :شعر نیمایی و کلمات کلیدی :شعر کوتاه

به قلم : سید علی میرافضلی ; کتابت در ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٦
    لینک مطلب   نظر شما ()