۱۳۸٦/۱٠/٤

 

در باد بی لگام

چرخید خط در هم امضای یک کلاغ.

 

®

باد است پشت شیشهها

باد است و دیگر هیچ.

 

®

درخت، عریان است

نسیم

هزار قصه ناگفتهاش به دامان است.

 

®

ملولند گلها

گذر کن برین خاک پژمرده

                                    ای ابر!

 

®

ابر، بسیار است و باران نه

کوچهها در خواب پاییزند.

 

®

گرمای دلچسبی است

گنجشک بازیگوش

                        روی شاخه پاییز.

 

®

بین خورشید و باران دو دل بود

ابر پاییز.

 

®

برگ ریز است دلم

باد میآید و

احوال خیابان مرا میپرسد.

 

®

از پشت ابرها

گرمای ناگهان تو خوب است.

 

®

باران که میبارد

غم با دلم اهلی است.

 

 

کلمات کلیدی :شعر کوتاه

به قلم : سید علی میرافضلی ; کتابت در ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/٤
    لینک مطلب   نظر شما ()