۱۳۸٦/٩/۱٦

 

قطار، همچنان مسیر را

مسافران ناگزیر را

...

چه ایستگاه پر مسافری!

چه ازدحام محشری!

مسافران دستپاچه از قطار میرسند و در قطار دیگری سوار میشوند

سوار میشوند و میرسند و میشوند و میرسند

تلق تلق تلق تلق

تلق تلق تلق تلق

...

در انتهای کوپه یک نفر

هنوز غرق خاطرات یک سفر.

...

من از تراکم مسافران دلم گرفته است

بیا و ایستگاه بهتری برای من ردیف کن

مسافران دیگری.

...

من آن مسافرم

که انتهای کوپه در مسیر ایستگاه آخرم.

 

کلمات کلیدی :شعر نیمایی

به قلم : سید علی میرافضلی ; کتابت در ساعت ٧:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/۱٦
    لینک مطلب   نظر شما ()