۱۳۸٥/۱٢/٢٧

 

باران، نسيم، ابر...

يعني تمام اينها نوعی اشارت است؟

يعني بهار دارد از راه مي رسد؟

يعني درخت مقدم او را بشارت است؟

...

تا بوده اين نسيم همين گونه بوده است

گاهي ملول و لال

گاهي هزار عطر و عطا، زنده و زلال.

...

باران تمام سال همين گونه بوده است

گاهي شبيه شُرشُر هاشور، خط به خط

گاهي شبيه نم نم يك نقطه چين فقط.

...

اين ابر هم هميشه همين گونه بوده است

گاهي سفيدتر

گاهي ازين سياهي شبها شديدتر.

...

آهاي روزگار

                ـ كه تكرار ميشوي

در واژه بهار ؛

آهاي پيرمرد!

حال تمام پنجره هايم گرفته است

تعريف تازهاي اگرت نيست،

                                    باز گرد.

 

 


به قلم : سید علی میرافضلی ; کتابت در ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/٢٧
    لینک مطلب   نظر شما ()