۱۳۸٥/۱/٢٥

 

باران    فريب نيست

وقتي صداي جرجر آن را

هر روز  پشت پنجرهها ميتوان شنيد.

 

اين سنگفرش خيس

اين قطرههاي نازك

                        بر شاخهء درخت

هر گز فريب نيست

سر   از دريچه ـ يك دم ـ

                               بيرون بياوريد

تويِ حياط

            جرجر  باران و

                               بند رخت.

 

 


به قلم : سید علی میرافضلی ; کتابت در ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢٥
    لینک مطلب   نظر شما ()