۱۳۸٤/۸/٩

سر  مستي دارم.

چند ليوان دگر

                   شعله بيار.

 

چند و چند آتش پنهان خوردن؟

پيرهن چاك دهم

شعله را بايد عريان خوردن.

 

شعله را

            آب اگر بنشاند

آتشي خواهم كز آب مدد بستاند.

 

چند دور دگرم

چرخ بايد زد و

                  در خويش سفر بايد كرد

مثل گرداب برقصان جگرم

شربت روح مرا

                   عين شكر بايد كرد.

 

چند دور دگرم

با خود آميختنم ميبايد

چرخ در چرخ

                 بهم ريختنم ميبايد.

 

شربتي چند

                  مرا دور خودم تاب بده

و به افسردگيام

                        حالت گرداب بده.

 

چند دور دگرم

شعلهور بايد شد؟

سر مستي دارم.

چند ليوان دگر   بايد شد؟


به قلم : سید علی میرافضلی ; کتابت در ساعت ۸:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٩
    لینک مطلب   نظر شما ()