۱۳۸۳/۱٠/٧

و تو نيستي و مه آلوده ام.

 

چراغي در آن دورها مي تپد،

به تسخير تاريكي ام آمده ست.

 

همين چند مصراع

نويد سرانجام خوبي است.

 

تلّق و تلوق

               تلّق و تلوق

قطاري از آن دورها مي رسد

كسي نيست در ايستگاه.

 

سر پيچ

          فرمان اين قصّه از دست در رفت.

 

صدايي در آن دورها

                            در مه جاده گم شد.

 

و اين جمله حاكي است

كه تنهايي من

                     به جايي نخواهد رسيد.

 

و خميازة گربه

                     بر نيمكتهاي مرطوب

                          در هفت دي ماه هشتاد و سه.

                                                                  نقطه.

 

حرفي نمانده ست.

 Photo by Wojtek Kalinowski


به قلم : سید علی میرافضلی ; کتابت در ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/٧
    لینک مطلب   نظر شما ()