۱۳۸٤/۱٢/٢٤

امروز بعد از ظهر

جور عجيبي عاشقت بودم.

 

دريا كه يادت هست

دريا كه هر موجش به شعري تازه ميمانست

يا باد وقتي مبتلاي نسترنها بود

يا ابر وقتي در حياط كهنه ميباريد

يا مه كه جنگل را بغل ميكرد...

 

امروز بعد از ظهر

جور عجيبي عاشقت بودم

در بوي ختميها  دلم ميخواست فرشي توي ايوان پهن ميكردم

و خواب ميرفتم

چشمم كه كم كم روي هم ميرفت

يادم ميآمد

                  آب ميخواهد

آن بوته ختمي كه روز شنبه روييده ست

از درز آجرها.

 

دريا كه يادت هست؟

دريا كه هر موجش به شعري تازه ميمانست

 

امروز بعد از ظهر

جور عجيبي عاشقت بودم

اين را كسي جز من نميدانست.

 


به قلم : سید علی میرافضلی ; کتابت در ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/٢٤
    لینک مطلب   نظر شما ()


...

۱۳۸٤/۱٢/۱۸

 

بيست سال بعد

من كجا و آرزوي من كجا؟

 


به قلم : سید علی میرافضلی ; کتابت در ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/۱۸
    لینک مطلب   نظر شما ()۱۳۸٤/۱٢/۱٤

 

شفیعی کدکنی در مجموعه شعر در کوچه باغهای نشابور شعر کوتاه زیبایی دارد به نام «پاسخ»:

 

هیچ می‌دانی چرا چون موج

در گریز از خویشتن پیوسته می‌کاهم؟

 

ـ زآن که بر این پرده تاریک

                                    این خاموشی نزدیک

آنچه می‌خواهم نمی‌بینم

و آنچه می‌بینم نمی‌خواهم.

                                                (آیینه‌ای برای صداها/ 1376/ ص 295)

 

تاریخ این شعر ، یازدهم مرداد 1346 است.

شعر، بیانیه‌ای است در نارضایتی از وضع موجود.

راستش، همه ما به نوعی از وضع موجود ناراضی هستیم.

آنچه می‌بینیم راضی‌مان نمی‌کند و آنچه دلخواهمان است اتفاق نمی‌افتد.

و شعر، در واقع، پژواک این نارضایتیهاست. سند عدم تطابق هستها و بایدها.

موضوع این یادداشت البته بیان این نکات نیست. بلکه، یادآوری یک شباهت است.

از رابیندرانات تاگور شاعر هندی (1941 ـ 1861 م) کتابهای زیادی به زبان فارسی ترجمه شده است.*

یکی از آنها، کتاب نیلوفر عشق است که شعرهای کوتاه او را در بر دارد و ترجمه‌اش در سال 1344 منتشر شده است. یکی از شعرهای این مجموعه، چنین است:

 

راهم را گم می‌کنم و بی‌راه می‌روم

آنچه می‌جویم نمی‌توانم ببینم

آنچه را می‌یابم که نمی‌جویم.

                                                (نیلوفر عشق/ ص 96)

 

شباهت مضمون این دو شعر، گویای دغدغه‌های مشترک شاعران جهان است.

 

در اینجا، بد نیست به بیتی قدیمی اشاره کنم که شباهت ساختاری زیادی با شعر شفیعی کدکنی دارد. مجد خوافی ، از نویسندگان کهن پارسی که کتاب روضه خلد را در سال 733 هجری به تقلید گلستان سعدی پرداخته است، گوید:

 

طاق بودن مرا ز صحبت جفت

هست ناکام و، جان همی‌کاهم

آنکه می‌خواهمش، نمی‌خواهد

و آنکه می‌خواهدم، نمی‌خواهم!

 

                                                (روضه خلد/ ص 187)

 

 

 

* شماره 45 مجله بخارا که پاییز امسال منتشر شد، ویژه نامه رابیندرانات تاگور است و مطالب متنوعی درباره این حکیم، شاعر و نویسنده هندی دارد.

 

 

 

کلمات کلیدی :یادداشتها

به قلم : سید علی میرافضلی ; کتابت در ساعت ٦:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/۱٤
    لینک مطلب   نظر شما ()۱۳۸٤/۱٢/٥

ای دقیقه شیرین! امشب از تو لبریزم

وی حقیقت دیرین! امشب از تو لبریزم

جوش خوردهای با من مثل خون و اکسیژن

ناگزیر ناممکن! امشب از تو لبریزم

در رگم بریز ای ماه! ای تپیدن دلخواه!

حس و حال نبضم را   امشب از تو لبریزم

غوطه میخورم در تو، تا بگسترم در تو

مثل ماهی و دریا امشب از تو لبریزم

شور گم شدن دارد قطره محال اندیش

بیکران بی تشویش! امشب از تو لبریزم

جزر و مدّ آن گیسو  موج داده روحم را

حلقه حلقه، تو در تو  امشب از تو لبریزم

آن خطاب شیرین را بر لبم شناور کن

امشب از تو ـ باور کن ـ امشب از تو لبریزم.

 

کلمات کلیدی :غزلها

به قلم : سید علی میرافضلی ; کتابت در ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/٥
    لینک مطلب   نظر شما ()